In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Katarina Mednanska
Katarina Mednanska
2020.02.16
recommends
Výborná služba, profi prístup, záujem o klienta, komunikácia ?, spolupráca...??...ďakujeme

Email notifier

Reason

Comment