Vortech ®️ Havarijná služba voda - Vodárenský servis

Vortech ®️ Havarijná služba voda - Vodárenský servis

vodari-bratislava.sk

Oľga
Oľga
2022.09.29
Kvalita, ústretovosť, prijateľná cena. Jednoznačne odporúčame Firma Vortech s.r.o. prišla do 40 minút od kontaktu v čase po bežnej pracovnej dobe a po obhliadke miesta havárie - únik vody v šachte za vodomerom na jednej domovej prípojke v dôsledku opotrebovaného ventilu (v šachte sú štyri) sme sa rýchlo dohodli na riešení - výmene štyroch ventiloch a oprave napojenia na prípojky, aby sme odstránili riziko ďalších havárií a zníženia nákladov na ich odstránenie.

Email notifier

Reason

Comment