In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Duong Nguyen
Duong Nguyen
2021.10.02
recommends
Lúc đi học, thì văn chương siêu dở, câu từ kiểu dù côn, nên có sao viết zị heng. Học với Manny thì học viên chỉ lời và lời. Học AV oy còn học cách tính kỷ luật, kiên trì, tính cầu toàn, chỉnh chu( học viên làm biếng là Manny nhây câu"làm đến zị mà còn lười học là sao??? hoài. Nghe rát lỗ tai lắm á. Ngoài ra còn nói về lối sống "heo thì". Nên ai có muốn học AV ( dù thi hay ko thi) thì học với Manny là một lựa chọn thông minh:)

Email notifier

Reason

Comment