In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Thành Mminh Trần
Thành Mminh Trần
2021.01.24
recommends
Mình chưa bao giờ được học với một ông thầy vừa có tâm lại vừa có tài như ông thầy Manny. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại đạt được con số 7.0 ở một trong 4 kĩ năng được mọi người cho là "chua nhất"-Writing. Khi học với Manny nghĩa là bạn vừa học tiếng Anh lẫn học luôn cách sử dụng máy tính thông qua các chương trình, ứng dụng hữu ích cực như evernote hoặc notion được ông giáo yêu cầu cài đặt vào máy tính trước mỗi buổi học. Hơn nữa, khi học với Manny, mình mới biết được hai chữ tử tế được định nghĩa như thế nào - một lớp học luôn vui vẻ, không lo đói bụng, sửa bài kịp lúc, đáp ứng lượng kiến thức kịp thời cho từng học viên. Nói chung là, đây là chỗ học highly-recommend cho mọi người, hi vọng và chúc mọi người sẽ có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác mà mình đã từng được trải nghiệm khi học với Manny.

Email notifier

Reason

Comment