In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Trần Ngọc Tuyền
Trần Ngọc Tuyền
2022.12.21
recommends
Hi you guys , những người đang đọc những dòng này của mình. Mình muốn viết những dòng này để cảm ơn người đã kéo mình ra khỏi vũng lầy của sự trì hoãn và gần hơn với sự kỷ luật. Mình biết trên thị trường có nhiều phương pháp để học tiếng anh, và mình cũng e ngại và phân vân ít nhiều vì không biết nơi nào sẽ phù hợp với mình. Và cho đến thời điểm này , sau khi đã học xong khóa Foundation thì mình nghĩ mọi thứ vượt hơn mong đợi của mình. Vì anh không chỉ dạy Ielts, cái mình nhận được là phương pháp học và cách hệ thống mọi thứ (điều mà anh đã dành nhiều năm để tạo ra nó). Và quan trọng, một điều mà anh luôn nhắc trong mỗi buổi học và truyền tinh thần đó đến mọi người đó là "Sự kỷ luật". Chúng ta nói nhiều về thành công cần kỷ luật, nhưng để làm được nó thật không dễ dàng gì, nhưng để bắt đầu con đường này, mình phải bước lên nó trước đã. 78 ngày học từ vựng liên tục (cho đến hiện tại) - mình thấy mình như là một phiên bản khác :))). Và chắc chắn sẽ còn nhiều điều khác hơn nữa Cảm ơn anh rất nhiều 🥰

Email notifier

Reason

Comment