In order to remove the review, please report on the original platform as well!
איציק פלג
איציק פלג
2022.12.20
Positive
Professionalism
Quality
Responsiveness
Value
אפשר לבנות לבד ואפשר לנהל את הפרוייקט עם חברה (להלן ראם יזמות בניה) המעניקה מעטפת רחבה. בשכלול עלות תועלת - הרי זמן ששווה כסף לרבות המרוץ - מרדף אחר ספקים מצוי באחריות החברה. נתון משמעותי ויתרון מכריע הינו כוח הקנייה המצוי בידי חברה יכול להוזיל משמעותית אלמנטים במהלך הבניה. אין כל ספק שבניית מפתח מנוהלת כהלכה מגלמת אחריות חוזית מובהקת בעסקת נדל"ן הכפופה לחוק המכר הכרוך בחוזה. ממליץ בחום.

Email notifier

Reason

Comment