In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Xuân Thuyên Nguyễn
Xuân Thuyên Nguyễn
2023.11.09
recommends
Là người anh, người thầy rất rất có tâm ạ. Mãi iu
Reply from 2023.11.09
xin hãy thể hiện sự yêu thương bằng streak học từ trên Anki :)) Cám ơn e nghen Thuyên, chúc em ngoài có tình yêu đẹp còn sớm có thêm bằng IELTS 🤣

Email notifier

Reason

Comment