In order to remove the review, please report on the original platform as well!
Viduslatgales pārnovadu fonds
Viduslatgales pārnovadu fonds
2022.12.06
Uzņēmuma pakalpojumu izmantojām divas reizes. Pirmajā reizē ļoti patīkami pārsteidza cena+pasūtījuma ātrums+komunikācija. Izteikti klienta orientēta attieksme. Otru reizi laikam pārskrēja melns kaķis pār ceļu. Notika saziņa gan pa e-pastu, gan whatsapp, gan telefoniski. Visu saskaņojām un viss šķita labi...līdz saņēmām pasūtījumu. Tad atklājās visādas nepilnības, kas radīja vilšanos. Sadūšojos un sūdzējos. Sūdzība tika uzklausīta, atzīta par pamatotu un...visu pasūtījumu firma pārdrukāja uz sava rēķina. Lūk, to es saucu par izcilu apkalpošanu un klientorientētu darbu. Otrajā reizē viss bija sadrukāts izcili un kā ieplānots. Droši vien attālinātā komunikācija rada augsni pārpratumiem, ar to jārēķinās - vēlreiz un vēlreiz pārskatot maketu un visus darbu uzsākot ļoti laicīgi. Paldies Raivim!!!

Email notifier

Reason

Comment